Obrót nieruchomościami rolnymi przez spółki prawa handlowego

Adresaci szkolenia: notariusze oraz w szczególności radcy prawni obsługujący spółki.

Szkolenie online – poprowadzi Notariusz dr hab. Paweł A. Blajer, prof. UJ

DATA:  sobota 27.01.2024  roku, godz. 9:00 – 12:15 (z jedną przerwą)

3 godziny zegarowe

I część – 9:00 – 10:30 (15 min przerwy)

II część – 10:45 – 12:15

Program szkolenia:

  1. Nabycie nieruchomości rolnej przez spółkę handlową – założenia ogólne,
  2. Obowiązki związane z nabyciem nieruchomości rolnej w przypadku spółek handlowych,
  3. Obrót udziałami i akcjami w spółkach kapitałowych będących właścicielami nieruchomości rolnych,
  4. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce handlowej będącej właścicielem nieruchomości rolnej,
  5. Podział i łączenie, jak również przekształcenie spółek handlowych będących właścicielami nieruchomości rolnych,
  6. Przekształcenie przedsiębiorcy albo spółki cywilnej w spółkę handlową w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
  7. Podstawowe informacje związane ze sprzedażą nieruchomości rolnej w przypadku upadłości spółki handlowej.

Prelegent szkolenia „Obrót nieruchomościami rolnymi przez spółki prawa handlowego”:

Notariusz dr hab. Paweł A. Blajer, prof. UJ – Profesor w Ośrodku Badań Prawa Rolnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i obecnie Kierownik tej Jednostki; członek polskich i międzynarodowych stowarzyszeń prawników agrarystów. Od 2005 roku związany z Notariatem, początkowo jako aplikant, następnie asesor, a wreszcie jako notariusz w Krakowie.

Serdecznie zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi naszej oferty, nowych szkoleń, promocji oraz innych ważnych wydarzeń z naszej branży.