TAKSA NOTARIALNA – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE

650,00 

Tytuł szkolenia: TAKSA NOTARIALNA – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE, na podstawie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

GRUPA DOCELOWA: Szkolenie jest adresowane zarówno dla notariuszy jak i dla osób aplikantów notarialnych oraz osób pracujących w kancelariach notarialnych.

Szkolenie online – poprowadzi Zastępca Notarialny dr nauk prawnych Juliusz Sawarzyński
DATA: sobota 15 Czerwca 2024 roku, godz. 9:00 – 12:15 (z jedną przerwą)

3 godziny zegarowe
I część – 9:00 – 10:30 (15 min przerwy)
II część – 10:45 – 12:15

Plan szkolenia:

Wstęp:
1. Status prawny notariusza
2. Charakter prawny wynagrodzenia notariusza
3. Podstawy prawne pobierania wynagrodzenia przez notariusza
4. Prawo o notariacie a rozporządzenie wykonawcze

Blok 1 – Czynności jednostronne:
1. Pełnomocnictwo
2. Testament
3. Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki
4. Oświadczenie o ustanowieniu służebności/użytkowania
5. Inne czynności jednostronne

Blok 2 – Umowy dotyczące obrotu nieruchomościami
1. Umowa sprzedaży nieruchomości
a. Nieruchomość zabudowana
b. Nieruchomość niezabudowana
c. Lokal mieszkalny
d. Lokal niemieszkalny
2. Umowa zamiany nieruchomości
a. Nieruchomości zabudowane
b. Nieruchomości niezabudowane
c. Lokal mieszkalne
d. Lokal niemieszkalne
3. Umowa darowizny
a. Nieruchomość zabudowana
b. Nieruchomość niezabudowana
c. Lokal mieszkalny
d. Lokal niemieszkalny
4. Wybrane inne umowy występujące często w praktyce notarialnej

Blok 3 – Umowy dotyczące obrotu spółdzielczymi własnościowymi prawami do lokalu
1. Umowa sprzedaży
2. Umowa zamiany
3. Umowa darowizny
4. Spółdzielcze własnościowe praw do lokalu a nieuregulowane prawo do gruntu, na
którym posadowiony jest budynek

Blok 4 – Czynności poświadczeniowe
1. Poświadczenie zgodności kopii z oryginałem
2. Poświadczenie własnoręczności podpisu
3. Pozostałe poświadczenia
4. Wydawanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów

Blok 5 – Kwestie „wrażliwe”:
1. „Czynności wyjazdowe”
2. Odmowa dokonania czynności notarialnej
3. Projekt czynności notarialnej
4. Wybór prawa
5. Liczba wypisów
6. Wielość czynności notarialnych

Zakończenie
PRELEGENT SZKOLENIA: Doktor nauk prawnych Juliusz Sawarzyński zastępca notarialny w Kancelarii notarialnej w Poznaniu. Autor artykułów naukowych z zakresu prawa cywilnego, prawa budowlanego oraz zagadnień związanych z inwestycjami budowlanymi. Publikuje książki dla prawników, w szczególności zajmujących się prawem cywilnym i prawem o notariacie. Prelegent na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Wykładowca akademicki na poznańskich uczelniach, w tym w ramach anglojęzycznych programów Master of Business and Administration (MBA).
Prowadzi także zajęcia dla aplikantów notarialnych. Poza prawem budowlanym oraz regulacjami związanymi z prowadzeniem inwestycji deweloperskich specjalizuje się w prawie o notariacie, prawie dyplomatycznym i konsularnym oraz prawie kanonicznym. Absolwent Europejskiej Akademii Dyplomacji (specjalność: polska służba zagraniczna) oraz kursów prawa międzynarodowego, prawa UE (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin) i prawa brytyjskiego (British Law Centre, Juris Angliae Scientia). W 2022 r. został laureatem I nagrody w Konkursie na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu prawa o notariacie, prawa prywatnego związanego z czynnościami notarialnymi, a także ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Serdecznie zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi naszej oferty, nowych szkoleń, promocji oraz innych ważnych wydarzeń z naszej branży.