UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA W AKTACH NOTARIALNYCH – 3 Czerwca 2023

INFORMACJE

„UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA W AKTACH NOTARIALNYCH”

 OPIS SZKOLENIA: Ogłoszenie upadłości oraz otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego ma istotne znaczenie dla zarządu majątkiem dłużnika (strony czynności notarialnej). Celem szkolenia jest przedstawienie zasad zarządu majątkiem dłużnika na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz omówienie  skutków złożenia wniosku, a następnie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz ogłoszenia upadłości dla czynności notarialnych. Szkolenie ma charakter praktyczny. Przewidziane jest omówienie fragmentów aktów notarialnych odnoszących się do oznaczenia strony aktu notarialnego (syndyka, dłużnika w restrukturyzacji, zarządcy) oraz wymogów ważnego dokonania czynności przez te podmioty.

GRUPA DOCELOWA: Szkolenie jest adresowane zarówno dla notariuszy jak i dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a ponadto do adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów notarialnych, adwokackich i radcowskich.

Szkolenie online – poprowadzi SSO Dr hab. Anna Hrycaj Prof. UŁa.

DATA:  sobota 03 czerwca 2023 roku, godz. 9:00 – 13:15 (z jedną przerwą)

4 godziny zegarowe    

I część – 9:00 – 11:00

11:00-11:15 przerwa kawowa

II część – 11:15 – 13:15

PROGRAM

DATA:  sobota 03 czerwca 2023 roku, godz. 9:00 – 13:15 (z jedną przerwą)

4 godziny zegarowe

I część – 9:00 – 11:00

11:00-11:15 przerwa kawowa

II część – 11:15 – 13:15

Program szkolenia:

Czynności notarialne z udziałem syndyka masy upadłości, zarządcy masy sanacyjnej oraz dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Część I

Czynności notarialne z udziałem zarządcy masy sanacyjnej oraz dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym

 1. Uwagi wprowadzające o postępowaniach restrukturyzacyjnych
 2. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych
  • Postępowanie o zatwierdzenie układu
  • Pozostałe postępowania (przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne)
  • Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – szczególne rozwiązanie przyjęte w związku z COVID-19.
 3. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
  • Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
  • Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
   • Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego co do osoby dłużnika
   • Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego co do majątku dłużnika
    • Powstanie masy układowej i masy sanacyjnej
    • Zarząd majątkiem
    • Zakaz obciążania majątku dłużnika po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
 1. Organy postępowań restrukturyzacyjnych
  • Organy sądowe – sąd i sędzia-komisarz
  • Organy pozasądowe – nadzorca i zarządca
 2. Informacje o stronie czynności notarialnej istotne z punktu widzenia postępowania restrukturyzacyjnego
 • Akt notarialny z udziałem dłużnika, wobec którego jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne
 1. Dłużnik, który prowadzi postępowanie o zatwierdzenie układu
 2. Dłużnik, który złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
 3. Dłużnik, wobec którego otwarto przyspieszone postępowanie układowe albo postępowanie układowe i ustanowiono nadzorcę sądowego
 4. Dłużnik, któremu odebrano zarząd własny i ustanowiono zarządcę
 5. Dłużnik, któremu w postępowaniu sanacyjnym pozostawiono albo przywrócono zarząd własny majątkiem
 6. Akt notarialny z udziałem małżonka dłużnika, wobec którego jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne
 7. Szczególne skutki otwarcia postępowania sanacyjnego dla spadków, do których powołany jest dłużnik
 8. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności prawnych dłużnika w postępowaniu sanacyjnym
 • Reprezentacja dłużnika oraz konieczne zgody na dokonywanie czynności prawnych przez dłużnika w trakcie wykonywania układu

Część II

Czynności notarialne z udziałem syndyka

 1. Zabezpieczenie majątku dłużnika po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości i czynności z udziałem dłużnika albo zarządcy przymusowego
 2. Skutki ogłoszenia upadłości, w tym skutki ogłoszenia upadłości dla pełnomocnictw udzielonych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości
 • Likwidacja masy upadłości
 • Sprzedaż upadłościowa i czynności z udziałem syndyka masy upadłości.

PRELEGENCI

SSO Dr hab. Anna Hrycaj Prof. UŁa. – Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego. Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, kierownik nadzoru jakości w ramach realizowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010‒2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda oraz Judicial Wing of Insol Europe. Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego,

Serdecznie zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi naszej oferty, nowych szkoleń, promocji oraz innych ważnych wydarzeń z naszej branży.