Szkolenie KONTROLA ZARZĄDCZA i ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 28.10.2023

INFORMACJE

OPIS SZKOLENIA: Kontrola zarządcza w świetle aktualnych unormowań ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym: definicja ustawowa, cel i zakres kontroli zarządczej oraz znaczenie dla jednostki;  Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (najważniejsze elementy), komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem.

Adresaci szkolenia: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, zarządy Jednostek, kierownicy jednostek organizacyjnych, sekretarze, skarbnicy, główni księgowi i pracownicy zajmujacy się obsługą finansowo – księgową, audytorzy, kontrolerzy, pracownicy merytoryczni zajmujący się kontrolą zarządczą w jednostkach oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Szkolenie online – poprowadzi Barbara Michniewicz – ekonomistka, audytor praktyk, wykładowca uczelni wyższej.

DATA: 28.10.2023

4 godziny zegarowe

I część – 9:00 – 11:00

11:00-11:15 przerwa kawowa

II część – 11:15 – 13:15

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Kontrola zarządcza w świetle aktualnych unormowań ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach Publicznych. Definicja, Kontrola zarządcza, a zakres odpowiedzialności: kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników (w związku z delegowanymi zadaniami). Wskazanie przykładów gotowych powierzeń skutkujących odpowiedzialnością pracowników również z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych za powierzone do realizacji zadania.
 2. Dokumenty w kontroli zarządczej (obligatoryjne, zalecane – dobra praktyka, fakultatywne).
 3. Monitoring kontroli zarządczej.
 4. Nadzór sprawowany w ramach kontroli zarządczej nad jednostkami organizacyjnymi JST.
 5. Oświadczenie (zapewnienie) o stanie kontroli zarządczej. Wzory oświadczeń o stanie kontroli zarządczej oraz unormowania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
 6. Podstawa kontroli zarządczej: Cele strategiczne i operacyjne. Odpowiednie ustalenie zadań jakie jednostka będzie realizować w danym roku. Kto powinien je określać i na jakim stopniu szczegółowości? Określenie osób odpowiedzialnych za ich realizację.
 7. Określanie mierników, wskaźników realizacji celów, zadań w kontroli zarządczej.
 8. Proces zarządzania ryzykiem do celów i zadań określonych przez jednostki. Omówienie z praktycznymi przykładami.
 9. Kontrola kontroli zarządczej przez RIO i NIK. Co jest kontrolowane i w jakim zakresie?
 10. Odpowiedzi na zadane wcześniej e-mailowo pytania od Państwa.
 11. Możliwość skorzystania z indywidualnej konsultacji, wsparcie po szkoleniowe.Oferta indywidualna!Szkolenie stacjonarnie w siedzibie Państwa jednostki – dedykowane tylko dla Państwa z dostosowanym programem szkolenia.DATA: DO UZGODNIENIA Z PAŃSTWEM, W DNI ROBOCZE W GODZINACH 9:00-15:00.Zapraszamy do kontaktu po indywidualną propozycje przeprowadzenia szkolenia.

PROGRAM

 1. Kontrola zarządcza w świetle aktualnych unormowań ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach Publicznych. Definicja, Kontrola zarządcza, a zakres odpowiedzialności: kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników (w związku z delegowanymi zadaniami). Wskazanie przykładów gotowych powierzeń skutkujących odpowiedzialnością pracowników również z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych za powierzone do realizacji zadania.
 2. Dokumenty w kontroli zarządczej (obligatoryjne, zalecane – dobra praktyka, fakultatywne).
 3. Monitoring kontroli zarządczej.
 4. Nadzór sprawowany w ramach kontroli zarządczej nad jednostkami organizacyjnymi JST.
 5. Oświadczenie (zapewnienie) o stanie kontroli zarządczej. Wzory oświadczeń o stanie kontroli zarządczej oraz unormowania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
 6. Podstawa kontroli zarządczej: Cele strategiczne i operacyjne. Odpowiednie ustalenie zadań jakie jednostka będzie realizować w danym roku. Kto powinien je określać i na jakim stopniu szczegółowości? Określenie osób odpowiedzialnych za ich realizację.
 7. Określanie mierników, wskaźników realizacji celów, zadań w kontroli zarządczej.
 8. Proces zarządzania ryzykiem do celów i zadań określonych przez jednostki. Omówienie z praktycznymi przykładami.
 9. Kontrola kontroli zarządczej przez RIO i NIK. Co jest kontrolowane i w jakim zakresie?
 10. Odpowiedzi na zadane wcześniej e-mailowo pytania od Państwa.
 11. Możliwość skorzystania z indywidualnej konsultacji, wsparcie po szkoleniowe.

PRELEGENCI

Prelegent szkolenia „Kontrola zarządcza w świetle aktualnych unormowań ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”:

Barbara Michniewicz – ekonomistka, audytor praktyk, wykładowca uczelni wyższej. Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym (zaświadczenie  Ministra Finansów Nr 123/2004) z wieloletnią praktyką (ponad 20 lat) w realizacji zadań zapewniających i doradczych, budowaniu oraz kierowaniu funkcją audytu. Posiada doświadczenie i wiedzę z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Posiada certyfikat audytora wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2013BS ISO/IEC 27001:2013. Jest absolwentem ekonomii na Wydziale Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego, a także ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa administracyjnego i samorządowego. Obecnie jest audytorem wewnętrznym w Urzędzie Marszałkowskim, a także audytorem wewnętrznym Urzędów Gmin. Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Oddział Szczecin.

Serdecznie zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi naszej oferty, nowych szkoleń, promocji oraz innych ważnych wydarzeń z naszej branży.