OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI I „GRUNTAMI LEŚNYMI” PO WEJŚCIU W ŻYCIE USTAWY Z 13 LIPCA 2023 r.

TEMAT SZKOLENIA: Obrót nieruchomościami rolnymi i „gruntami leśnymi” po wejściu w życie ustawy z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw

Szkolenie online – poprowadzi Notariusz dr hab. Paweł A. Blajer, prof. UJ

Ośrodek Badań nad Prawem Rolnym WPiA UJ

DATA:  sobota 07 października 2023 roku, godz. 9:00 – 12:15 (z jedną przerwą)

3 godziny zegarowe

I część – 9:00 – 10:30 (15 min przerwy)

II część – 10:45 – 12:15

Plan wykładu

  1. Zmiana zakresu przedmiotowego ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego;
  2. Zmiana zakresu podmiotowego ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
  3. Zmiany procedury uzyskania decyzji w przedmiocie zgody na nabycie nieruchomości rolnej (art. 2a ust. 4 u.k.u.r.) oraz zmiany dotyczące sytuacji, gdy zgoda ta nie jest wymagana (art. 2a ust. 3 u.k.u.r.)
  4. Prawo pierwokupu i „nabycia” wynikające z u.k.u.r. – po zmianach.
  5. Zmiany w zakresie obowiązków nabywcy nieruchomości rolnej (art. 2b u.k.u.r.)
  6. Nowe zasady funkcjonowania spółek prawa handlowego w świetle u.k.u.r.
  7. Zmiany w ustawie o lasach – istotne z punktu widzenia praktyki
  8. Zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa –  istotne z punktu widzenia praktyki

 

PRELEGENT SZKOLENIA:

DR HAB. PAWEŁ ANDRZEJ BLAJER, PROF. UJ – Profesor w Ośrodku Badań Prawa Rolnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i obecnie Kierownik tej Jednostki; członek polskich i międzynarodowych stowarzyszeń prawników agrarystów. Od 2005 roku związany z Notariatem, początkowo jako aplikant, następnie asesor, a wreszcie jako notariusz w Krakowie. 

Serdecznie zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi naszej oferty, nowych szkoleń, promocji oraz innych ważnych wydarzeń z naszej branży.