Najistotniejsze zagadnienia z zakresu czynności notarialnych z elementami transgranicznymi 03.02.2024

550,00 

Adresaci szkolenia: notariusze, radcy prawni, adwokaci, aplikanci, studenci prawa inne osoby zainteresowane zagadnieniami będącymi przedmiotem szkolenia.

Szkolenie online – poprowadzi Notariusz Wiktor Karpowicz
DATA: 03.02.2024 roku, godz. 9:00 – 14:00 (z przerwami)

5 godzin zegarowych

Program szkolenia:

1. Źródła prawa w obrocie transgranicznym
2. Obrót notarialny z udziałem cudzoziemców – ze szczególnym
uwzględnieniem nabywania nieruchomości przez cudzoziemców
3. Prawo prywatne międzynarodowe – ze szczególnym uwzględnieniem
stosunków majątkowych małżeńskich
4. Reprezentacja osób fizycznych i prawnych w obrocie transgranicznym
5. Dokumenty zagraniczne w praktyce notarialnej
6. Czynności transgraniczne z zakresu prawa spadkowego.

Prelegent szkolenia „NAJISTOTNIEJSZE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH Z ELEMENTAMI TRANSGRANICZNYMI”

WIKTOR KARPOWICZ – Notariusz w Warszawie, związany z notariatem od 2008 r. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia odbywał także na Uniwersytecie w Uppsali. Absolwent Letniej Szkoły Europejskiego Prawa Prywatnego na Uniwersytecie w Salzburgu oraz I Edycji Uniwersytetu Notariatu Światowego w Rzymie. Prowadzi liczne wykłady dla notariuszy i aplikantów notarialnych. Członek kolegium redakcyjnego czasopisma „Nowy Przegląd Notarialny”. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych, autor publikacji z zakresu praktyki notarialnej.

Serdecznie zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi naszej oferty, nowych szkoleń, promocji oraz innych ważnych wydarzeń z naszej branży.