ANALIZA ZASADNOŚCI ZŁOŻENIA ODWOŁANIA OD ZAWODOWEGO EGZAMINU ADWOKACKIEGO LUB RADCOWSKIEGO – ETAP I

1230,00 

Negatywny wynik z egzaminu adwokackiego lub radcowskiego nie kończy postępowania związanego z uzyskaniem tytułu zawodowego. Zdającemu przysługuje odwołanie, które należy wnieść do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości. Jeśli Komisja Odwoławcza podtrzyma negatywne rozstrzygnięcie to na uchwałę o wyniku egzaminu można złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W ramach pomocy prawnej możliwe jest sporządzenie odwołania od wyniku z części karnego, administracyjnej i gospodarczej egzaminu. Dla uniknięcia wątpliwości oferta nie obejmuje jednak pomocy przy sporządzeniu odwołania z części cywilnej egzaminu oraz gospodarczej, gdy zadanie egzaminacyjne polegało na sporządzeniu pozwu.

I ETAP – wstępna analiza

Państwo po zapoznaniu się ze swoimi wynikami z egzaminu, piszą do swojej ORA lub ORiP z prośbą o przesłanie e-mailowo wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej, 

  • przesłanie do Lex Akademii skanu pracy egzaminacyjnej wraz z ocenami
  • następnie oceniamy zasadność czy sens złożenia odwołania
  • prośba do Państwa aby nie odbierać uchwały o wyniku egzaminu, odebrać ją w ostatni dzień, ponieważ termin na wniesienie odwołania to 14 dni od dnia odbioru odwołania. 

Serdecznie zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi naszej oferty, nowych szkoleń, promocji oraz innych ważnych wydarzeń z naszej branży.