SPORZĄDZENIE ODWOŁANIA OD ZAWODOWEGO EGZAMINU ADWOKACKIEGO LUB RADCOWSKIEGO – ETAP II

2583,00 

Negatywny wynik z egzaminu adwokackiego lub radcowskiego nie kończy postępowania związanego z uzyskaniem tytułu zawodowego. Zdającemu przysługuje odwołanie, które należy wnieść do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości. Jeśli Komisja Odwoławcza podtrzyma negatywne rozstrzygnięcie to na uchwałę o wyniku egzaminu można złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W ramach pomocy prawnej możliwe jest sporządzenie odwołania od wyniku z części karnego, administracyjnej i gospodarczej egzaminu. Dla uniknięcia wątpliwości oferta nie obejmuje jednak pomocy przy sporządzeniu odwołania z części cywilnej egzaminu oraz gospodarczej, gdy zadanie egzaminacyjne polegało na sporządzeniu pozwu.

II ETAP – sporządzenie odwołania przez Adwokata 

Podejmowane czynności w ramach usługi:

 Oferta polega na przygotowaniu projektu odwołania, która finalnie akceptuje i składa zainteresowany. Przygotowanie projektu poprzedza analiza pracy egzaminacyjnej z wynikiem negatywnym. W jej wyniku podejmowana jest decyzja o zasadności wniesienia odwołania. Nie jest część odpłatna. Jeśli analiza wskazuje na podstawy do wniesienia odwołania to przygotowany jest jego projekt z indywidulanymi zarzutami. Całemu procesowi towarzyszy wsparcie co do uzyskania kopii prac oraz ocen cząstkowych oraz wysyłki dokumentów. Cały proces jest poufny a pozyskane informacje są zachowane w tajemnicy. W przypadku nieuwzględnienia odwołania może jest sporządzenie projektu skargi do WSA.

Zawartość odwołania:

Odwołanie zawierać będzie zarzuty odwoławcze szeroko odnoszące się nie tylko do pracy egzaminacyjnej, ale także przebiegu egzaminu i ocen cząstkowych. Zależy to od treści pracy i konkretnych sytuacji, ale zasadnicze obszary w jakich zarzuty będą formułowane to:

  1. Poprawność rozwiązania zaproponowanego przez Zdającego z punktu widzenia strony , którą w zadaniu egzaminacyjnym reprezentował;
  2. Przedstawienie zastosowanie właściwych przepisów prawa i umiejętność ich interpretacji przez Zdającego nawet jak jest oni innej niż w tzw. opisie istotnych zagadnień w oparciu o doktrynę i praktykę;
  3. Poprawność rozwiązania Zdającego zaproponowanego z punktu widzenia przyszłego samodzielnego i należytego wykonywania zawodu
  4. Poprawność wykonania merytorycznych i formalnych obowiązków Egzaminatorów, ewentualne przedstawienie sprzeczności w ocenach, które powinny przemawiać na korzyść Zdającego
  5. Poprawności wykonania merytorycznych i formalnych obowiązków Komisji Egzaminacyjnej II stopnia w przypadku skargi do WSA

Serdecznie zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi naszej oferty, nowych szkoleń, promocji oraz innych ważnych wydarzeń z naszej branży.