Prawo Administracyjne - kurs przygotowujący do zawodowego egzaminu radcowskiego i adwokackiego 2016

TERMIN:
MIEJSCE: Warszawa

Patronat 

                               karieraprawnikalogo     

Opis kursu

Ideą zajęć jest przede wszystkim powtórzenie i podsumowanie najważniejszych informacji, zwrócenie uwagi na najczęściej pojawiające się problemy i trudności przy rozwiązywaniu egzaminacyjnego zadania prawnego.
 
Szczególną uwagę zwracamy na:
- efektywność zajęć, które są prowadzone w małych grupach (ok 20 osób),
- omówienie poszczególnych instytucji prawa procesowego i materialnego oraz zagadnienia, które sprawiają największe trudności,  
- zasady konstruowania pism procesowych, opinii prawnych, skarg i skargi kasacyjnej,
- rozwiązywanie i omawianie casusów przez uznanych sędziów,
- casusy specjalnie stworzone przez sędziów na potrzeby naszego kursu,
- rodzaje i zasady konstruowania zarzutów i wniosków,
- znajomość orzeczeń sądowych. 
 
Zajęcia obejmują 12 godzin zegarowych.