Kurs przygotowujący do zawodowego egzaminu komorniczego 2021

TERMIN:
MIEJSCE: Warszawa

Opis kursu

Ideą naszego kursu jest przede wszystkim powtórzenie i podsumowanie najważniejszych informacji, zwrócenie uwagi na najczęściej pojawiające się problemy i trudności przy rozwiązywaniu egzaminacyjnego zadania prawnego. 
 
Szczególną uwagę zwracamy na:
- omówienie poszczególnych instytucji prawa procesowego i materialnego oraz zagadnienia, które sprawiają największe trudności (koszty postępowania egzekucyjnego, itd),  
- zasady konstruowania pism procesowych i nieprocesowych,
- rozwiązywanie i omawianie casusów specjalnie stworzonych przez wykładowcę na potrzeby naszego kursu
- znajomość orzeczeń sądowych. 
 
 
Liczba miejsc ograniczona!
 
Kurs odbędzie się zdalnie za pośrednictwem aplikacji ZOOM, z ograniczeniem liczby miejsc w grupach tak jak na kursie stacjonarnym dla zachowania jakości zajęć.