Kurs przygotowujący do zawodowego egzaminu notarialnego 2022

TERMIN:
MIEJSCE: On-line

Opis kursu

Ideą naszego kursu jest przede wszystkim powtórzenie i podsumowanie najważniejszych informacji, zwrócenie uwagi na najczęściej pojawiające się problemy i trudności przy rozwiązywaniu egzaminacyjnych zadań prawnych, zasady konstruowania aktów notarialnych oraz umiejętność sporządzenia odmowy dokonania czynności notarialnej wraz z uzasadnieniem.
 
Zajęcia opierają się na praktycznym rozwiązywaniu casusów specjalnie stworzonych przez wykładowców na potrzeby naszego kursu, w których szczególny nacisk kładziemy na:
- zagadnienia sprawiające największe trudności przy rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych (komparycja aktu notarialnego, zdarzenia prawne wpływające na nieważność czynności notarialnej, zgody organów spółek na dokonywanie czynności notarialnych, reprezentacja spółki w postępowaniu upadłościowym i naprawczym),
- obliczanie wysokości podatków i opłat notarialnych pobieranych przy dokonywaniu czynności i podstawy zwolnień podatkowych,
- rodzaje i zbieg pierwokupów,
- znajomość orzeczeń sądowych niezbędnych w praktyce notarialnej
 
Do egzaminu przygotują Cię wykwalifikowani praktycy, specjaliści w poszczególnych dziedzinach prawa, sędziowie, profesorowie oraz doktorzy nauk prawnych, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz umiejętności dydaktyczne.
 
Zajęcia odbywają się w weekendy i obejmują łącznie 47 godzin zegarowych (ponad 63 godzin lekcyjnych). Liczba miejsc na kursie ograniczona.
 
Kurs odbędzie się zdalnie za pośrednictwem aplikacji ZOOM, z ograniczeniem liczby miejsc w grupach tak jak na kursie stacjonarnym dla zachowania jakości zajęć.